Arbejdspåvirkninger
Due- og rotteekskrementer
2

Støv fra dyreekskrementer kan indeholde sundhedsskadelige endotoksiner. Derfor skal der ved renoveringsarbejder foretages for- undersøgelser bl.a. i kældre og på tagetager.

Forundersøgelsen skal vise, om der i væsentligt omfang er sundhedsskadelige efterladenskaber fra dyr og mennesker. Det kan være duemøg, rotteekskrementer og kanyler fra narkomaner.

Man skal planlægge arbejdet, så de sundhedsskadelige efterladenskaber bliver fjernet, før renoveringsarbejdet går i gang. Man skal anvende personlige værnemidler i form af åndedrætsværn, engangsdragt og handsker.

     
2